Adatkezelési tájékoztató

 

Futar.hu Logisztikai Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utolsó módosítás: 2020. 11. 19.

 


 

Tartalom

1. Az adatkezelési tájékoztató célja 4

2. Az adatkezelő adatai 4

2.1 Adatvédelmi tisztviselő 4

3. A kezelt személyes adatok köre 5

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok 5

3.2 Futárszolgálati/szállítási feladathoz rendelt adatok 5

3.3 Technikai adatok 5

3.4 Cookie-k (Sütik) 5

3.4.1 A sütik feladata 6

3.4.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k 6

3.4.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) 6

3.5 Online rendeléshez kapcsolódó adatok 6

3.6 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok 6

3.7 Hírlevélhez kapcsolódó adatok 6

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje 7

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja 7

5.1 Általános adatkezelési irányelvek 7

6. Az adatok fizikai tárolási helyei 7

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre 8

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 9

8.1 Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 9

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga 10

8.3. A helyesbítéshez való jog 10

8.4. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 10

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 10

8.6. Az adathordozhatósághoz való jog 11

8.7. A tiltakozáshoz való jog 11

8.8. A hozzájárulás visszavonásához való jog 11

8.9 Eljárási szabályok 11

9. Jogérvényesítési lehetőségek 12

9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 12

9.2. A bírósági jogorvoslathoz való jog 12

10. Az adatvédelmi incidens és annak körülményei, hatásai, elhárítására megtett intézkedések 13

11. Egyéb rendelkezések 13


 


 

 

 


 

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

 

A Futar.hu Logisztikai Kft. (1039 Budapest, Boglár utca 1. 1/3. cím, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Futar.hu Logisztikai Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://futar.hu/adatkezelesi-tajekoztato internet címen.

A Futar.hu Logisztikai Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne a tájékoztatással kapcsolatban, kérjük, írja meg nekünk (info@futar.hu), kollégánk megválaszolja kérdését.

A Futar.hu Logisztikai Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Futar.hu Logisztikai Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Futar.hu Logisztikai Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 1. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, info@futar.hu és info@futarszolgalat.hu elérhetősé­geken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Futar.hu Logisztikai Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 8 év elteltével töröl.

 

Adataink:

FUTAR.HU Logisztikai Kft.
rövid név FUTAR.HU Kft.

Székhely-, számla- és levélcím:
1039. Budapest, Boglár u. 1.

E-mail: info@futar.hu, info@futarszolgalat.hu

Ügyfélszolgálati iroda, személyes ügyintézés, raktár:
1097. Budapest, Gyömrői út 91.
Személyes ügyintézés, rendelésfelvétel: 08-17:30

Cégjegyzékszám: 01-09-872989 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság)
Adószám: 13783767-2-41
EU közösségi adószám: HU 13783767


 

  1. Adatvédelmi tisztviselő

 

Név: Dr. Takács Antal

Telefonszám: 06309775322

antal.takacs@futar.hu

 

 

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

 

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok

 

A regisztrációnál kezelt adatok.

Cégadatok:

Cég neve, számlázási címe, telefonszáma, e-mail címe, e számla engedély esetén e-számla küldés e-mail-címe, áruraktár címe, telefonszáma, e-mail címe, ügyintéző neve

Felhasználó személyek, kontakt adatok a felvételhez és kézbesítéshez:

Neve, telefonszáma, címe, e-mail címe. Összefoglaló néven kapcsolati adatok.

Áru:

Az áru megnevezése és értéke.

Megjegyzés:

A megjegyzés mezőkben bármely (esetlegesen) személyes adat is szabadon és önként megadható, amit külön nem vizsgálunk viszont szintén tárolunk és kezelünk.

 

3.2 Futárszolgálati/szállítási feladathoz rendelt adatok

A Futar.hu Logisztikai Kft. a szolgáltatások nyújtása során a következő személyes kapcsolati adatokat kezeli mid a feladó, mind a címzett vonatkozásában.

Név, cím, telefonszám, E-mail cím, a felvételhez vagy a kézbesítéshez rendelhető időkapu.

 

Minden partnercégünk, csak a saját maga által létrehozott partner és címtári adatokhoz fér hozzá. A saját adatait tudja módosítani, a címtári adatokat tudja szerkeszteni, új címadattal bővíteni, és törölni. A címtári adatok törlésével a korábbi rendelésekben az adatok megőrzésre kerülnek.

 

3.3 Technikai adatok

A Futar.hu Logisztikai Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető. A belépéshez minden munkatársunk egyedi belépő névvel és a rendszergazda számára is olvashatatlanul titkosított jelszóval rendelkezik.

A felhasználók a saját személyes adataikat szerkeszthetik. A személyes kapcsolati adatokat a felhasználó nem törölheti, a törlést az info@futar.hu címre írt levélben kérheti. Ebben az esetben a felhasználói törzsből töröljük, a korábbi éles rendelési állományokban megmaradnak a felhasználó kapcsolati adatai.

 

A Futar.hu Logisztikai Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Futar.hu Logisztikai Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Futar.hu Logisztikai Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

3.4 Cookie-k (Sütik)


 

3.4.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 • megkönnyítik a weboldal használatát;

 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

3.4.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalainkat, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

3.4.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Futar.hu Kft. weboldalain alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

3.5 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Internetes rendelésnél a Feladó és a Címzett kapcsolati adatait és a szállítandó küldemény nevét, értékét, méreteit és tömegét kötelező és opcionálisan a beszedendő utánvét összegét lehet megadni.

 

3.6 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Internetes rendelésnél kezelt adatok. A kötelező elemek csillaggal jelölve.

Megrendelő neve*, adószáma, címe*, kapcsolattartó, telefonszám*, e-mail címe*.

Feladó neve*, felvétel címe*, kapcsolattartó, telefonszám*, e-mail címe*, felvétel ideje.

Címzett neve*, kézbesítési címe*, aláírása, kapcsolattartó, telefonszáma*, e-mail címe*, kézbesítés ideje.

Szolgáltatás típusa*, az áru neve, értéke*, mérete*, súlya*, az utánvét összege, számlázási név és cím*.

A kötelező adatok a kor követelményeinek megfelelő minőségi futárszolgáltatás megszervezéséhez feltétlenül szükségesek.

 

3.7 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A Futar.hu nem küld hírlevelet csak különösen fontos, a szerződés teljesítéséhez vagy változásához kapcsolódó értesítéseket, azoknak az ügyfeleinek, akikkel szerződéses üzleti kapcsolatban áll. Ha több címzettje van a levelünknek, a címzetteket a titkos másolati listában adjuk meg, hogy ne adjunk ki személyes adatokat.

Ügyfeleinknek joga és lehetősége van (e-mail, telefon, levél útján) a partnerkapcsolati adatok módosítására és törlésére. A korábbi rendelésekben az adat a jogszabályban előírtaknak megfelelően megmarad, de további értesítés az ügyfél kérése szerint történik vagy nem történik.

 

 

 

 

 

 1. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

 

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

 

Számlák

Számvitel

Adó jogszabályok

8+1 év

Azonnali futárszolgálat

Rendelés teljesítése

GDPR, adó jogszabályok

elektronikus rendelés 8+1 év, kézi bizonylatok 1 év

Gyűjtő futárszolgálat

Rendelés teljesítése

GDPR, adó jogszabályok

elektronikus rendelés 8+1 év, kézi bizonylatok 1 év

Nemzetközi szolgáltatások

Rendelés teljesítése

GDPR, adó jogszabályok

elektronikus rendelés 8+1 év, kézi bizonylatok 1 év

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja


 

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A Futar.hu Logisztikai Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Felhívjuk a Futar.hu Logisztikai Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

 1. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

 

Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, aki Futar.hu Logisztikai Kft. mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatkezelő az adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.

 

Név

Székhely

Tevékenység

A kezelt adatok köre, időtartama

Szeráf Pannónia Kft.

9161. Győrsövényház Ady Endre utca 7.

adatkezelővel szerződő természetes személyeknek, illetve jogi személyek képviselőinek (együttesen, mint adósoknak) az adatait kezeli az adatkezelő követeléseinek érvényesítése során

a 3.1.-3.3. pontokban felsorolt adatokat kezeli az ott meghatározott időtartamig

Dr. Kovács Dóra

1053 Budapest, Múzeum körút 31-33. III.14.

szerződések, vitás ügyekben jogi tanácsadás és adatkezelővel szerződő természetes személyeknek, illetve jogi személyek képviselőinek (együttesen, mint adósoknak) az adatait kezeli az adatkezelő követeléseinek érvényesítése során

a 3.1.-3.3. pontokban felsorolt adatokat kezeli az ott meghatározott időtartamig

Leo Minor 22 Kft.

 

1224 Budapest, Garam utca 11.

 

adatkezelő részére könyvelői feladatok ellátása

A 3.1.-3.3. pontokban felsorolt adatokat kezeli az ott meghatározott időtartamig

Tárhely.eu Kft.

1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14.

adatkezelő weboldalainak tárhelyszolgáltatója

weboldal adatok tárolása és biztonsági háttérmentése

Mic-Soft Bt.

1138 Budapest Népfürdő utca 21/D.

adatkezelő informatikai fejlesztője

weboldal adatok (rendelések és partner adatok) tárolása és biztonsági háttérmentése

Kovács Péter

 

adatkezelő informatikai fejlesztője

weboldal és nyomkövetési adatok tárolása, lekérdezése

Webrakéta Kft.

1111 Budapest Lágymányosi u. 12

adatkezelő informatikai fejlesztője

weboldal és hitlevélhez kapcsolódó adatok tárolása, lekérdezése

Engineed Kft.

1083 Budapest, Szigony utca 2. II. em. 3

adatkezelő informatikai fejlesztője

weboldal adatok (rendelések és partner adatok) tárolása, lekérdezése

Adatkezelő által megbízott alvállalkozók

 

adatkezelőnél feladott küldemények kézbesítése, utánvétek beszedése, illetve a felvételi megbízás alapján a küldemények beszállítása, a megbízó kérése szerint fuvarlevél képként történő továbbítása

A 3.1.-3.3. pontokban felsorolt adatokat kezeli a kézbesítési-, küldemény felvételi művelet végeztéig

 

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, adattovábbítás, az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás. Az Ön által megadott személyes adatokat a Futar.hu Logisztikai Kft. az adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalói ismerhetik meg, ezek az alábbiak.

Adatkezelési cél

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre a Futar.hu Logisztikai Kft. hozzáférési jogosultsági rendszerében

Adatkezelés szerződés teljesítése során (lásd 3.1. pont és 3.3. pontok)

Adatkezelő alkalmazottai és szerződéses alvállalkozói

 

Tájékoztatjuk, hogy Futar.hu Logisztikai Kft. a felsoroltokon kívül harmadik fél részére az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítja. A nyomkövetésben az interneten megjelenő adatokat minimalizáljuk, ahhoz véletlenül hozzáférő személyek ne tudják a megrendelők, a feladók és a címzettek személyes adatait beazonosítani.

Futar.hu Logisztikai Kft. megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tesz az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok megóvása érdekében. Ennek keretében az informatikai rendszereit – mely az elektronikus formában tárolt személyes adatokat is tartalmazza - több szintű jelszóval védi.

 

8.1 Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Önnek joga van kérelmezni a Futar.hu Logisztikai Kft.-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is.

Alábbiakban ismertetjük az adatkezeléssel összefüggésben az Önt megillető egyes jogoknak a tartalmát, továbbá az Ön joggyakorlásának egyes sajátosságait.

 

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Ön jogosult arra, hogy a futar.hu Logisztikai Kft.-től mint az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- az adatkezelés céljai;

- az érintett személyes adatainak kategóriái;

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

- az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai (így különösen a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga);

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

- az adatokat forrására vonatkozó minden elérhető információ;

- az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

A Futar.hu Logisztikai Kft. mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Futar.hu Logisztikai Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat Futar.hu Logisztikai Kft. elektronikus formában szolgáltatja, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A hozzáféréshez való jog a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

 

8.3. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, mely kérésének Futar.hu Logisztikai Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

8.4. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Ön jogosult arra, hogy kérésére Futar.hu Logisztikai Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Futar.hu Logisztikai Kft. indokolatlan késedelem nélkül akkor törli az Ön személyes adatait, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a személyes adatokat Futar.hu Logisztikai Kft.-re mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Tájékoztatjuk, hogy Futar.hu Logisztikai Kft. megtagadhatja az Ön személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, Futar.hu Logisztikai Kft.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Futar.hu Logisztikai Kft. korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy

b) Futar.hu Logisztikai Kft. adatkezelése jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy

c) Futar.hu Logisztikai Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat - a tárolás kivételével - csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

8.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Futar.hu Logisztikai Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

8.7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy Futar.hu Logisztikai Kft. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is.

Tiltakozás esetén Futar.hu Logisztikai Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha Futar.hu Logisztikai Kft. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön jogosult továbbá arra, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is, ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

8.8. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás jogalapja nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát Futar.hu Logisztikai Kft. korábbi – hozzájáruláson alapuló - adatkezelését nem teszi jogszerűtlenné az a tény, hogy Ön hozzájárulását később visszavonja.

 

8.9 Eljárási szabályok

Tájékoztatjuk, hogy Ön az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja bármely adatkezeléssel kapcsolatos jogának gyakorlásával kapcsolatos kérelmét Futar.hu Logisztikai Kft. részére bejelenteni. További részletes adatok a futar.hu weboldalon is megtalálhatóak.

- személyesen Futar.hu Logisztikai Kft. ügyfélszolgálati irodájában, munkanapokon 8-16 óra között Cím: 1097 Budapest, Kén utca 6.

- írásban postai úton: 1039 Budapest, Boglár utca 1.

- elektronikus úton: info@futar.hu

 

Futar.hu Logisztikai Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme elbírálásáról és a meghozott intézkedésekről. Ha Ön nagy számú kérelmet terjeszt elő vagy a kérelme különösen összetett, úgy Futar.hu Logisztikai Kft. az 1 (egy) hónapos határidőt további 2 (két) hónappal meghosszabbíthatja, de a határidő hosszabbítás indokoltságáról és okairól a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt. Futar.hu Logisztikai Kft. a döntéséről írásban vagy - elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén - elektronikus úton értesíti.

Amennyiben Futar.hu Logisztikai Kft. nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Önt panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Futar.hu Logisztikai Kft. a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Futar.hu Logisztikai Kft., mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Futar.hu Logisztikai Kft.-t terheli.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes szabályait a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14.-21. §§ tartalmazzák.

 

9. Jogérvényesítési lehetőségek

A jogérvényesítési lehetőségek körében Önnek két eljárás kezdeményezésére van lehetősége, melyeket az alábbiakban ismertetünk:

 

9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön jogosult arra, hogy a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postai elérhetősége: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefonszáma: +36 1 391 1400

Hivatalos elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Hatóság honlapjának a címe https://naih.hu

Kérjük azonban Önt, hogy az eljárás kezdeményezése előtt a panaszát küldje meg Futar.hu Logisztikai Kft.-nek mint adatkezelőnek.

 

9.2. A bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

10. Az adatvédelmi incidens és annak körülményei, hatásai, elhárítására megtett intézkedések

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését kell érteni, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Futar.hu Logisztikai Kft. az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ennek biztosítása érdekében Futar.hu Logisztikai Kft. minden szükséges intézkedést megtesz.

Futar.hu Logisztikai Kft. Önt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen esetben Futar.hu Logisztikai Kft. az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

11. Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Futar.hu Logisztikai Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.